Prowise Learn: Onderzoek

Op naar kwaliteitsvol onderwijs dankzij diepgaand onderzoek.

Meer over Learn
Leerlingen die zelfstandig bezig zijn in Prowise Learn op een Prowise device
De domeinscores van Rekentuin in Prowise Learn

Onderwijs en onderzoek versterken elkaar

Bij de ontwikkeling van onze producten laten we ons continu inspireren door nieuwe inzichten uit de wetenschap. Ook gebruiken we – de anonieme – spelersdata uit onze producten voor onderzoek. Op deze manier verbeteren we onze kennis over hoe kinderen leren en over ons adaptieve meetsysteem. 

 

De wetenschappers die ons helpen om Prowise Learn nog verder te verbeteren, vertellen hieronder over hun visie en bijdrage.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam

Prof. Dr. Han van der Maas

Prof. Dr. Han van der Maas

Als hoogleraar psychologische methodenleer aan de UvA ben ik nauw betrokken bij het onderzoek. Ik bewaak de voortgang en kwaliteit van de huidige onderzoekslijnen en zet nieuwe onderzoekslijnen uit. Daarbij gaat mijn aandacht uit naar alle facetten van de adaptieve leeromgeving. Denk hierbij aan het onderhouden en optimaliseren van het adaptieve systeem, maar bijvoorbeeld ook aan het bestuderen van belangrijke vraagstukken die betrekking hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Dr. Claire Stevenson

Dr. Claire Stevenson

Ik ben een onderzoeker van de UvA (afdeling Psychologie) en werk samen met Prowise Learn om beter te begrijpen hoe intelligentie en creativiteit zich ontwikkelen en hoe we leren het beste kunnen meten. Met de kennis die we hiermee opdoen leren we niet alleen veel over de ‘nature’ en ‘nurture’ van intelligentie en creativiteit, maar kunnen we ook nieuwe leuke spelletjes maken die creativiteit en cognitieve ontwikkeling stimuleren.
Dr. Abe Hofman

Dr. Abe Hofman

Ik doe onderzoek naar ontwikkeling van reken- en cognitive vaardigheden van kinderen. Hiervoor bestuderen we in eerste instantie hoe we de vaardigheid van kinderen kunnen meten, om vervolgens vragen te kunnen beantwoorden omtrent de ontwikkeling. Bijvoorbeeld, is er een relatie tussen de ontwikkeling van verschillende spellen binnen Rekentuin.
Dr. Brenda Jansen

Dr. Brenda Jansen

Helemaal aan het begin van de Rekentuin dacht ik mee over de sommetjes in de spelletjes. Nu doe ik onderzoek naar de rekenstragieën van kinderen en wil ik graag weten hoe we kinderen kunnen motiveren om met rekenen te oefenen.
Drs. Sharon Klinkenberg

Drs. Sharon Klinkenberg

Als promovendus heb ik samen met Marthe de eerste versie van Rekentuin gemaakt. Mijn onderzoek heeft zich onder andere gericht op het bewijzen van de representativiteit van de scores die kinderen in Rekentuin halen voor hun rekenvaardigheid.
Prof. Dr. Maartje Raijmakers

Prof. Dr. Maartje Raijmakers

Als hoogleraar Onderwijswetenschappen (VU) en Cognitieve Ontwikkelingspsychologie (UvA) ben ik zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen Prowise Learn die kunnen leiden tot een beter inzicht in de leerprocessen van kinderen. Ik ben nauw betrokken bij onderzoek dat ons beter inzicht geeft in de individuele verschillen van kinderen. We zijn bezig met ontwikkeling van methodes en technieken om beter zicht te krijgen op de conceptuele inzichten die kinderen ontwikkelen tijdens het trainen.
Dr. Alexander Savi

Dr. Alexander Savi

Als onderzoeker aan de VU Amsterdam (onderwijskunde, met een achtergrond in psychologisch en methodologisch onderzoek), werk ik op verschillende projecten met Prowise Learn samen. Vragen die in deze samenwerking centraal staan zijn: Wat kunnen we leren over misconcepties van leerlingen, op basis van de antwoorden die ze geven? Hoe kunnen we de effectiviteit van onderwijsinterventies toetsen? En hoe kunnen we individuele verschillen tussen leerlingen in het effect van interventies beoordelen?

Verdere samenwerkingen

Placeholder

Dr. Gunter Maris

De werking van het adaptieve systeem heeft met name mijn aandacht. In mijn onderzoek bestudeer en optimaliseer ik de psychometrische modellen die adaptiviteit mogelijk maken. Ik onderzoek hoe de inspanningen van de kinderen zo goed mogelijk beloond kunnen worden door het vergroten van de leerwinst.
Dr. Alexander Krepel

Dr. Alexander Krepel

Voor mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam ben ik geïnteresseerd in hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs Engels leren. Hierbij onderzoek ik hoe oefenen in Words&Birds samenhangt met de ontwikkeling in Engels woordenschat, spelling en lezen. Daarnaast heb ik geholpen met de ontwikkeling en verbetering van spellen in Words&Birds zodat ook de uitspraak van woorden goed geleerd kan worden.
Dr. Marco van de Ven

Dr. Marco van de Ven

Ik ben als postdoctoraal onderzoeker (Radboud) betrokken bij de verdere ontwikkeling en validering van Words&Birds. Verder gebruik ik learning analytics om meer inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij het leren van een tweede taal. Samen met Prowise Learn, Earlybird hebben Alexander, Evelien en Marco op basis van experimenten nieuw materiaal ontwikkeld voor Words&Birds. In 2017 hebben wij daarnaast een grootschalige interventie studie uitgevoerd met Words&Birds.
Dr. Elise de Bree

Dr. Elise de Bree

Vanuit mijn interesse naar taal-, lees- en spellingontwikkeling voer ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek uit aan de hand van data uit Taalzee en Words&Birds. Deze ecologisch valide manier van dataverzameling biedt ons veel inzicht in de manieren waarop kinderen en tieners leren lezen en spellen en hun woordenschat vergroten.
Dr. Evelien Mulder

Dr. Evelien Mulder

Als promovenda doe ik vanuit de Radboud Universiteit onderzoek naar hoe brugklasleerlingen van het lezen van losse woorden tot tekstbegrip in het Engels komen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht

Dr. Matthieu Brinkhuis

Dr. Matthieu Brinkhuis

Ik onderzoek verschillende algoritmen om zo goed mogelijk te volgen hoe spelers bijleren. Daarnaast gebruik ik Rekentuin-data om in kaart te brengen hoe de moeilijkheid van vragen, zoals bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging, over de tijd heen veranderen. Met die informatie hopen we spelers efficiënter te kunnen laten oefenen.
Placeholder

Dr. Sergey Sosnovsky

Ik ben assistent-professor Software Technology voor Onderwijs en Leren bij de afdeling Informatie en Computerwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Mijn onderzoeksinteresses zijn verschillende aspecten van designing, het ontwikkelen en evalueren van adaptieve onderwijssystemen en gepersonaliseerde informatiesystemen in het algemeen.
Kind werkt op laptop met Learn Rekentuin Kind werkt op laptop met Learn Rekentuin

Publicaties

Publicaties over Prowise Learn.

Brinkhuis, M. J., Savi, A. O., Hofman, A. D., Coomans, F., van der Maas, H. L., & Maris, G. (2018)
Learning as it happens: A decade of analyzing and shaping a large-scale online learning system.
Journal of Learning Analytics, 5(2), 29-46.

 

Hofman, A., Kievit, R., Stevenson, C., Molenaar, D., Visser, I., & van der Maas, H. (2018)
The dynamics of the development of mathematics skills: A comparison of theories of developing intelligence.

 

Savi, A. O., van der Maas, H. L. J., & Maris, G. K. J. (2015)

Navigating massive open online courses.
Science, 347 (6225), 958.

Prowise Learn Taalzee dashboard spellen Prowise Learn Taalzee dashboard spellen

Proefschriften

Proefschriften over Prowise Learn.

Savi A. O. (2019),
Towards an idiographic education

 

Hofman, A. D. (2018)
Psychometric analyses of computer adaptive practice data: A new window on cognitive development.

 

Straatemeier, M. (2014, April 25)
Math Garden: a new educational and scientific instrument
(Doctoral dissertation, University of Amsterdam).

 

Kind speelt Prowise Learn Taalzee oefenstof Kind speelt Prowise Learn Taalzee oefenstof

Research papers

Research papers over Prowise Learn.

Hofman, A. D., Visser, I., Jansen, B. R., Marsman, M., & van der Maas, H. L. (2018)
Fast and slow strategies in multiplication.
Learning and Individual Differences, 68, 30-40.

 

Savi, A. O., Deonovic, B., Bolsinova, M., van der Maas, H., & Maris, G. (2018)
Automated Diagnosis of Misconceptions in Single Digit Multiplication. Tracing Systematic Errors to Personalize Recommendations in Single Digit Multiplication and Beyond.
PsyArXiv. July, 31.

 

Savi, A. O., Ruijs, N. M., Maris, G. K., & van der Maas, H. L. (2018)
Delaying access to a problem-skipping option increases effortful practice: Application of an A/B test in large-scale online learning.
Computers & Education, 119, 84-94.