Home Nieuws & events Versterk basisvaardigheden met Prowise Learn

April 25, 2024

Versterk basisvaardigheden met Prowise Learn

Hoe kan Prowise Learn bijdragen aan het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen?

Leerling oefent rekenvaardigheid met Prowise Learn Rekentuin

Je kon er vorige week niet omheen, het nieuws stond er bol van: het onderwijs in Nederland verkeert in zwaar weer. De basisvaardigheden schieten vaak tekort, de verschillen tussen kinderen en scholen zijn groot en er is een schrijnend tekort aan leerkrachten en schoolleiders. We worden aangemoedigd met elkaar de schouders eronder te zetten en het onderwijs bovenaan de agenda te plaatsen. Kortom, dat het belangrijk is om het tij te keren, is overduidelijk. De grote vraag is echter: hoe doen we dit?

 

Iedereen begrijpt dat er veel knoppen zijn waaraan gedraaid kan worden, in een poging het onderwijs naar een hoger plan te brengen. Een van die knoppen is het versterken van de basisvaardigheden. Bij Prowise Learn zien we dat onze producten voor het oefenen van rekenen, taal en Engels een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan het onderhouden en verbeteren van deze basisvaardigheden. Daarnaast voldoen we ook nog aan enkele andere aanbevelingen uit het rapport van de onderwijsinspectie. In dit blog leggen we je graag uit op welke manier.

 

Wetenschappelijk onderzoek
Prowise Learn, toen nog onder de naam Oefenweb, is in 2009 ontstaan vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar hoe kinderen leren. Nog altijd wordt er dagelijks onderzoek gedaan, aan diverse universiteiten in Nederland, naar het leren met Prowise Learn. Wij vinden het uitermate belangrijk om de opgedane wetenschappelijke inzichten te gebruiken om onze oefenomgevingen nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van leerlingen én leerkrachten. Zo blijven we geworteld in de wetenschap.

 

Basisvaardigheden in Prowise Learn
In Prowise Learn oefenen spelers op hun eigen niveau en tempo met rekenen (Rekentuin), taal (Taalzee) en Engels (Words&Birds). Binnen deze online oefenomgevingen kiezen spelers zelf een domein om mee te oefenen. In een oefensessie krijgt een speler vervolgens tien opgaven, waarbij het geven van goede antwoorden wordt beloond met muntjes. Het verzamelen van deze muntjes is een goede motivatie voor kinderen om te blijven spelen. Regelmatig spelen is namelijk erg belangrijk, omdat het systeem daardoor nauwkeurig de vaardigheid van een kind kan meten én ook, omdat is gebleken dat gericht en herhaald oefenen effectief is (Ericsson, 2006).

Spelers kunnen zowel oefenen op een domein in zijn geheel of op specifieke leerdoelen binnen een domein. Na het geven van een antwoord, ontvangt een speler altijd direct feedback. Prowise Learn is niet gebonden aan, of gebaseerd op, een bestaande methode en kan, door de verscheidenheid aan domeinen en opgaven, heel goed aanvullend naast elke methode ingezet worden.

 

100% adaptief
Tegenwoordig hoor je de termen ‘artificial intelligence’ en ‘adaptiviteit’ overal, maar het systeem van Prowise Learn is daar al vanaf dag één op gebaseerd (Klinkenberg et al., 2011). Ons zelflerende systeem omvat vele duizenden opgaven, verdeeld over domeinen en zeer uiteenlopend in niveau. Na elk gegeven antwoord meet het systeem de vaardigheid van de speler, waardoor elke nieuwe opgave kan worden afgestemd op het actuele niveau van het kind. Dit betekent dat een kind altijd opgaven op zijn of haar eigen niveau aangeboden krijgt, zonder dat hier aparte toetsmomenten voor nodig zijn. Hoe meer een kind oefent, hoe beter het systeem de vaardigheid kan inschatten en de aangeboden opgaven en domeinen daarop af kan stemmen. Daarnaast is meer oefenen goed voor het kind. Onderzoek toont aan dat oefenen in Rekentuin een positief effect heeft op de snelheid en nauwkeurigheid van basisvaardigheden in het rekenen (Meijer & Karssen, 2013). Omdat de data bij Prowise Learn anoniem verwerkt wordt, er wordt niet gekeken naar afkomst, religie, leeftijd, sociaal-economische status, opleiding van ouders of de woonplaats van een kind, maar alleen naar de ontwikkeling en het leervermogen van een kind. Zo zijn de kansen om te ontwikkelen voor elk kind gelijk en helpen we elk kind vooruit.

 

Wie heeft de regie?
Je krijgt nu misschien het gevoel dat Prowise Learn geen ruimte meer over laat voor de leerkracht, maar niets is minder waar! De leerkracht speelt juist een cruciale rol om Prowise Learn optimaal te benutten. Hoewel er veel taken geautomatiseerd worden door het aanbod volledig af te stemmen op de individuele gebruiker, kan de leerkracht nog meer uit het systeem halen door zelf spellen en leerdoelen te selecteren. Dit kan op zowel klas- en individueel niveau. Dit is bijvoorbeeld handig als een leerkracht graag wil dat alle kinderen tijd besteden aan het domein klokkijken of geld. Of wellicht wil een leerkracht wel extra aandacht geven aan meten, omdat in de resultatenrapportage van Prowise Learn te zien was dat een groepje leerlingen wat lager scoorde dan verwacht. Het systeem van Prowise Learn werkt automatisch en zelfstandig, tot de leerkracht de regie naar zich toe trekt. De leerkracht bepaalt!

 

Ieder kind vooruit helpen
Of het adaptieve systeem of de leerkracht nu leidend is, de ontwikkeling van de leerlingen volgen is altijd goed. Zo kun je zien hoe ze ervoor staan en wat ze op dit moment nodig hebben.

Hiervoor heeft Prowise Learn het leerkracht gedeelte met uitgebreide en duidelijke overzichten van spelscores, vergelijkingen met leeftijdgenoten (of juist oudere/jongere kinderen), aantal gemaakte opgaven, scores op leerdoelen, etc. Handig om een vinger aan de pols te houden en om duidelijke doelen met en voor leerlingen te stellen.

 

Professionalisering
We hebben Prowise Learn zo ontwikkeld dat het voor iedereen eenvoudig te gebruiken is, maar we zijn ons bewust dat leerkrachten al zoveel moeten uitpluizen en ontdekken. Daarom bieden we een training aan om alle handigheidjes in Prowise Learn te ontdekken en eigen te maken. Goed voor de leerkracht, goed voor de leerlingen.

 

Samenvatting
Heb je misschien hier en daar stiekem een stukje tekst overgeslagen? Lees dan hieronder nog een keertje in het kort waarmee Learn kan helpen om het onderwijs te ondersteunen.

Aanbevelingen inspectie

De staat van het onderwijs 2024

Prowise Learn

1
Zorg dat het aanbod voor de basisvaardigheden past bij de leerlingenpopulatie.
Het aanbod van domeinen en opgaven in Learn is zo uiteenlopend, dat er altijd wat te oefenen is voor ieder kind, op elk niveau.
2
Verbeter het onderwijsaanbod in de basisvaardigheden. Zorg dat het curriculum is afgestemd op de leerlingenpopulatie.
Prowise Learn is geen methode en kan daardoor uitstekend als aanvullend oefenmateriaal gebruikt worden naast elke andere methode.
3
Ga na of leerlingen bij binnenkomst het benodigde taal- en rekenniveau hebben.
Zodra een speler begint te spelen, begint Learn met het inschatten van het reken- of taalniveau. Geen extra toetsen nodig.
4
Neem maatregelen gericht op het welbevinden van leraren en verlaging van werkdruk.
Het automatisch systeem van Learn neemt werk uit handen. Niet meer nakijken, geen extra oefenmateriaal online bij elkaar sprokkelen. Oefenen met alle basisvaardigheden op één plek.

Adviezen versterken basisvaardigheden rekenen

SLO

Prowise Learn

1
Maak gebruik van bewezen effectieve didactische elementen.
Learn is geworteld in, en verbonden met, de wetenschap. Dit vinden we uitermate belangrijk en het houdt ons scherp.
2
Zorg voor een passend reken- en wiskunde aanbod, ook voor zwakke en sterke rekenaars.
Doordat Learn 100% adaptief is, past het voor elke speler. Zowel voor de groep 3 leerling, die al aan breuken toe is, als de groep 8 leerling, die de tafels nog niet kent.
3
Voorkom reken- en wiskunde angst en heb aandacht voor reken- en wiskunde plezier.
Het systeem selecteert de opgaven op zo’n manier dat een speler altijd het merendeel van de opgaven goed maakt. Dit geeft iedereen de succeservaring, die ze nodig hebben.
4
Start vanuit reken- en wiskunde doelen. Stem daar formatieve evaluatie en summatieve beoordeling op af.
De leerdoelen in Prowise Learn zijn afgestemd op onze opgaven, doelgroep en ons platform. Leerkrachten kunnen zien hoe leerlingen scoren op een domein, op leerdoelen of in vergelijking met andere kinderen.
5
Zorg voor effectief gebruik van toetstijd.
In Learn is oefentijd tegelijkertijd toetstijd. Aparte toetsen zijn niet nodig. Hoe meer er geoefend wordt, hoe betrouwbaarder de resultaten.
6
Houd zicht op de doorlopende leerlijnen van rekenen en wiskunde.
Met de leerdoelen in Learn houd je een vinger aan de pols en zie je eenvoudig waar kinderen (offline) extra hulp of instructie nodig hebben.

Gerelateerde berichten

Technische training Prowise technische training 27-28 November

Technische training

Meld je nu aan voor onze technische training(en) op 27 en/of 28 november.
Lees meer
Prowise 15 jaar Interview van Michael en Erik voor het vijftien jaar bestaan van Prowise

Vijftien jaar Prowise: “trots op hoe ver we al gekomen zijn”

Een terugblik en vooruitzicht met de oprichters van Prowise
Lees meer
Prowise GO Prowise GO Update

Prowise GO update: verbeterde zoekfunctionaliteit en meer inzicht voor de leerkracht

We hebben weer nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan jouw online leeromgeving!
Lees meer