Home Producten Software Leermiddelen Prowise Learn Prowise Learn: Leerresultaten

Prowise Learn: Leerresultaten

Automatische opvolging van de vooruitgang van je leerlingen.
Probeer een maand gratis
Overzicht van de resultaten van alle leerlingen die oefenen met Prowise Learn
Leraar is aan het werken op een Prowise Chromebook.

Volg de ontwikkeling van leerlingen zonder toetsen

Elke opgave die een leerling maakt in Prowise Learn is een meetmoment. De leerresultaten die we verzamelen zijn voor jou als leerkracht inzichtelijk via het lerarendashboard. Je volgt de vorderingen en inzet van je leerlingen, ziet hoe ze scoren ten opzichte van leeftijdsgenoten en in hoeverre ze de leerdoelen beheersen.

 

Je leerlingen hebben ook zelf inzicht in hun eigen ontwikkeling. Na elke opgave ontvangen ze direct feedback en in hun groeikaart bekijken ze de meest gemaakte fouten en scores per spel.

De Nederlandse taal leren in Prowise Taalzee

Een eigen leerroute voor ieder kind

In het dashboard volg je de ontwikkeling van je leerlingen op de voet. Dankzij de adaptiviteit van Prowise Learn krijgt elk kind precies díe oefeningen die het nodig heeft. Zo krijgt elk kind een eigen oefenroute in onze educatieve games – een route vol leerplezier.

Alle info overzichtelijk in één dashboard

De technologie achter ons meetsysteem is vergelijkbaar met de technologie van een leerlingvolgsysteem. Het dashboard biedt onder andere de onderstaande inzichten:

Resultaten op individueel en groepsniveau

Een vergelijking van de prestaties met leeftijdsgenoten.

Inzicht in fouten

De 5 best en 10 slechtst gemaakte opgaven van een spel.

Beheersing leerdoelen

Inzicht in de beheersing van de leerdoelen die tot jouw groep behoren.

Ontwikkeling in beeld

Per leerling inzicht in de leerontwikkeling door de tijd.

Aantal gemaakte opgaven

Hoeveel opgaven zijn er in de afgelopen periode gemaakt?

Speelfrequentie

Worden relevante spellen wel vaak genoeg gespeeld?

Overzicht van de resultaten van alle leerlingen die oefenen met Prowise Learn Taalzee

Waar staan je leerlingen ten opzichte van de leerdoelen?

​​Prowise Learn heeft voor de programma’s Rekentuin en Taalzee een koppeling met leerdoelen.

 

In het lerarendashboard zie je direct in welke mate je leerlingen de leerdoelen al beheersen en waarin ze nog kunnen groeien. Zo zie je bijvoorbeeld in Rekentuin welke leerlingen al tot 100 kunnen tellen en welke leerlingen nog extra hulp nodig hebben met de tafel van 7.

 

De leerdoelen voor Rekentuin zijn gebaseerd op de leerjaardoelen van SLO, die van Taalzee op de Leerlijn Spelling van de CED-Groep.

Leerlingen die samenwerken op een Prowise Chromebook

We helpen elk kind om de leerdoelen te halen

Naast de reguliere oefensessies bieden we leerlingen ook automatisch extra leerdoelsessies aan in de Rekentuin en Taalzee.

 

Na drie ‘gewone’ oefensessies start een leerdoelsessie. Ons systeem bekijkt voor elke leerling welke leerdoelen relevant zijn en kiest er één waar veel leerwinst op te behalen valt. Te moeilijke of te makkelijke leerdoelen bieden we niet aan in een leerdoelsessie.

 

Je leerling krijgt alleen leerdoelsessies waarvan we verwachten dat hij of zij de meeste opgaven goed beantwoordt. Zo hebben je leerlingen nog steeds de succeservaring die ze gewend zijn van Prowise Learn en blijven ze gemotiveerd om verder te leren.

Groeikaart in Prowise Learn die de leerresultaten bijhoud.

Inzicht in het niveau van je leerlingen

Onze Prowise Learn-scores geven snel inzicht in het niveau per spel van je leerlingen. De scores lopen van 1 tot 1000, waarbij de scores vanaf 300 gekoppeld zijn met de leerjaren. Dus een score van 400 staat gelijk aan het gemiddelde eindniveau van groep 4 enzovoorts.

Individueel taal, rekenen en Engels oefenen met Prowise Learn

Je leerlingen weten zelf waar ze staan

Dankzij de groeikaart in de spelomgeving, hebben je leerlingen nu zelf ook inzicht in hun leerontwikkeling. Ze zien direct wat hun score per spel is, hoeveel opgaven ze gemaakt hebben, maar ook welke goede en foute antwoorden ze hebben gegeven.